Ga naar hoofdtekst

CliniSys | MIPS Website Privacybeleid

1.0 Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot (i) de persoonlijke informatie die we verzamelen op onze website (ii) de manier waarop we persoonlijke informatie intern gebruiken; en (iii) ons beleid met betrekking tot het delen van uw persoonlijke gegevens met anderen. 

We zijn toegewijd aan het verwerken van uw gegevens in overeenstemming met internationale wettelijke normen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gedragscodes voor gegevensbescherming.  We hebben de praktijken geïmplementeerd die in dit privacybeleid zijn vastgelegd voor onze website en afhankelijke pagina’s (de “Site”). We hebben onze websitebeheerder opgedragen om informatie over deze privacypraktijken overal op de site op te nemen waar persoonlijke gegevens worden verzameld. 

Dit beleid richt zich op onze privacypraktijken met betrekking tot bezoekers van de site en geregistreerde gebruikers van de site. Voor de toepassing van dit privacybeleid wordt onder “persoonlijke gegevens” verstaan alle informatie die, op zichzelf of in combinatie met andere informatie, een persoon identificeert of redelijkerwijs kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, zoals naam, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, adres, factuurgegevens of geboortedatum. Persoonlijke gegevens bevatten geen informatie die geanonimiseerd is of openbaar beschikbare informatie.  Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of reeks bewerkingen die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, gebruik, organisatie, opslag, wijziging of vernietiging, openbaarmaking of overdracht. 

1.1 Toestemmingsverklaring

Door persoonlijke gegevens en andere informatie aan de Site in te dienen, stemt u in met de verwerking van dergelijke informatie in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door ons op [email protected] op dehoogte te stellen, of door een brief te schrijven aan De Functionaris Gegevensbescherming, Sluisweg 2B5, 9000 Gent, België. 

1.2 Bedrijfsinformatie verzamelen

Over het algemeen u op de site surfen zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We kunnen u echter vragen om informatie, waaronder, zonder beperking, persoonlijke informatie te verstrekken op verschillende tijdstippen en locaties via de Site. Als u zich bijvoorbeeld bij de Site registreert om informatie op te vragen, wordt u gevraagd om informatie te verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Wanneer u formulieren op de site gebruikt om met ons te communiceren, u ervoor kiezen om andere persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. We kunnen alle persoonlijke gegevens die u invoert verzamelen en opslaan in de Site.

1.3 Persoonlijke gegevens beschermen

We nemen commercieel redelijke stappen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u deze van uw computer naar de Site verzendt en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Houd er rekening mee dat geen enkele internettransmissie ooit 100% veilig of foutloos is. In het bijzonder is e-mail die naar of van de Site wordt verzonden mogelijk niet veilig en moet u daarom extra voorzichtig zijn bij het bepalen welke informatie u ons via e-mail stuurt.

Wanneer u wachtwoorden, ID-nummers of andere speciale toegangsfuncties op deze site gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om deze te beschermen. 

Gevoelige gegevens, zoals unieke identificaties van patiënten of demografische gegevens van patiënten, mogen in geen geval naar de site worden verzonden. 

1.4 Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

De persoonlijke gegevens die door en via de site worden verzameld, kunnen worden gebruikt door MIPS, haar divisies, holdings, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen of andere entiteiten die betrokken zijn bij de werking van de Site. We kunnen de verzamelde en verstrekte informatie, individueel of in geaggregeerde vorm, gebruiken om: 

  • contact met u opnemen over het bedrijf;
  • producten of diensten die wij u kunnen aanbieden te evalueren;
  • het gebruik van de site te monitoren of te verbeteren;
  • gegevens die door gebruikers zijn ingevoerd, te vergelijken en anderszins te gebruiken voor alle doeleinden, waaronder consulting, onderzoek en marketing;
  • alle advertenties en inhoud die u op de site ziet aanpassen;
  • specifieke informatie aan u te verstrekken van ons en/of onze gelieerde ondernemingen; En
  • stuur u promotiemateriaal / nieuwsbrieven / conferentie uitnodigingen van ons en / of onze filialen.

Deze lijst is niet volledig, maar elk gebruik van persoonlijke informatie wordt relevant geacht voor gebruikers van de Site of om aan onze zakelijke behoeften te voldoen. 

Wij verkopen geen persoonlijke informatie over u aan niet-verbonden bedrijven voor onafhankelijk gebruik.

1.5 Correcties en verzoeken om persoonlijke gegevens of verwijdering van persoonlijke gegevens

Als u wilt dat wij uw Persoonsgegevens of andere gegevens corrigeren, of als u wilt dat wij u een kopie verstrekken van de Persoonsgegevens die wij over u hebben, of als u wilt dat de Persoonsgegevens die wij over u hebben worden gewist, neem dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen naar [email protected], of door te schrijven naar The Data Protection Officer,  Sluisweg  2B5, 9000 Gent, België.

1.6 Bewaren van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang de informatie nodig is om te voldoen aan onze legitieme zakelijke behoeften of de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld, of voor een periode die wettelijk verplicht is.

1.7 Gegevensoverdracht naar landen buiten de EU/EER

Uw gegevens kunnen worden gebruikt (zie vorige sectie “Hoe we persoonlijke informatie gebruiken”) door het bedrijf en haar divisies, holdings, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, of andere entiteiten buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder in de VS. Houd er rekening mee dat in landen buiten het land waar u woont, en in het bijzonder buiten de EU/EER, een andere standaard van gegevensbescherming van toepassing kan zijn dan de norm die u in uw eigen land gewend bent. Door het invullen en indienen van het contactformulier op onze website, erkent en stemt u ermee in dat gegevens over internationale grenzen heen worden overgedragen, ook naar landen buiten de EU/EER. 

1.8 Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden alleen voor onze doeleinden gebruikt. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met andere personen of andere bedrijven dan die welke in dit privacybeleid worden genoemd. 

In sommige gevallen moeten we echter persoonlijke informatie verstrekken aan derden die we gebruiken om specifieke producten of diensten aan u te leveren (zoals verzend- of direct mailingorganisaties). In dergelijke gevallen staan onze overeenkomsten met deze derden hen niet toe om persoonlijke informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan het vervullen van deze diensten of om dergelijke derden in staat te stellen uw persoonlijke gegevens verder openbaar te maken. 

1.9 Domeinnaam en IP-adres

We verzamelen de domeinnamen en IP-adressen van onze bezoekers voor statistische doeleinden, om het gebruik te meten, om de inhoud of responsiviteit van de Site te verbeteren of om de inhoud of lay-out van de site aan te passen aan de individuele bezoeker. Wij geven deze informatie niet aan derden bekend. We kunnen ook informatie over de verkeerspatronen van onze bezoekers verzamelen op basis van de gegevens die we verzamelen en bewaren met betrekking tot de IP-adressen en domeinnamen van onze bezoekers, en we kunnen dergelijke geaggregeerde informatie over onze gebruikers onthullen met derden, zoals onze zakelijke partners, distributeurs en service- en ondersteuningsproviders.  

1.10 Logboekbestanden

We houden een logboekbestand bij van alle acties die worden gestart of gefaciliteerd met behulp van de Site, om gegevens over de transactie vast te leggen, vast te leggen en op te slaan. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot degenen die ons netwerk en onze openbare website beheren, behalve dat we deze informatie kunnen gebruiken en openbaar maken aan derden in reactie op juridische procedures of rechtshandhavingsonderzoeken, misbruik van onze website of schending van toepasselijke gebruiksvoorwaarden of contractuele bepalingen die u bij ons hebben.   

1.11 E-mailadressen

U moet weten dat e-mail niet noodzakelijkerwijs veilig is tegen alle vormen van onderschepping. Als uw communicatie gevoelige informatie over uw bedrijf bevat en u deze informatie liever niet op deze manier doorgeeft, neem dan contact met ons op via post of telefoon in plaats van e-mail. 

We verzamelen e-mailadressen die zijn: vrijwillig door de bezoeker; via e-mailberichten gericht aan ons of onze medewerkers; via reacties van bezoekers via het gedeelte “neem contact met ons op” van de site; webpagina’s en openbare evenementen voor e-mailmarketingbestemming. We gebruiken e-mailadressen voor marketingdoeleinden en om geïnteresseerden in onze producten te informeren over evenementen, producten, diensten of andere interesses. We kunnen ook e-mailadressen gebruiken die door onze bezoekers zijn aangeboden om de bezoeker te registreren voor een extranetaccount, om bestellingen voor brochures en ander schriftelijk materiaal te verwerken, of anderszins om te reageren op het verzoek van een bezoeker.

U zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van promotionele of marketinge-mails door op het desbetreffende selectievakje te klikken, ons op de hoogte te stellen als antwoord op ongewenste e-mail, contact met ons op te nemen via [email protected], of door te schrijven naar De Functionaris Gegevensbescherming, Sluisweg 2B5, 9000 Gent, België. 

1.12 Sites van derden

De site kan links naar andere sites van derden bevatten. Wanneer u op een van deze links klikt, bezoekt u een website die wordt beheerd door iemand anders dan wij en de exploitant van die website kan een ander privacybeleid hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun individuele privacypraktijken, dus we raden u aan om het privacybeleid van dergelijke externe exploitanten te onderzoeken. 

1.13 Kinderen

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, hebt u geen toegang tot, gebruik of geef u geen informatie op de Site of op of via een van de functies ervan. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld of ontvangen zonder ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen op [email protected], of door te schrijven naar The Data Protection Officer,  Sluisweg  2B5, 9000 Gent, België. 

1.14 Datalekken

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om het risico op datalekken te verminderen, beschikken we over specifieke controles en procedures voor dergelijke situaties, samen met de procedures die nodig zijn om kennisgevingen te doen aan de relevante toezichthoudende autoriteit en betrokkenen (indien van toepassing).

1.15 Website Cookies

Een cookie is een element van gegevens dat een website naar uw browser kan sturen, die vervolgens op uw systeem kan worden opgeslagen. U uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt, zodat u de kans krijgt om te beslissen of u deze accepteert. We gebruiken één type cookie om uw inloggegevens te bewaren zolang u de Site gebruikt. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in deze cookie en de cookie wordt van uw computer verwijderd wanneer u de Site verlaat. Ons tweede cookietype identificeert u gewoon terwijl u door de site beweegt, waardoor u sneller en gepersonaliseerd toegang hebt om verschillende sitepagina’s te bekijken. Andere cookies worden gebruikt op de Site, waaronder die vermeld in sectie 1.16 van dit privacybeleid.

1.16 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc. (“Google”).

Google Analytics gebruikt ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren  hoe gebruikers de Site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de Site (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google op servers in de VS Gegevens wordt overgedragen uitsluitend met het oog op statistische analyse en om te begrijpen hoe de website wordt gebruikt, zodat de website verder kan worden verbeterd om de gebruikers een betere ervaring te bieden.

Onze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Het werkt door de IP-adressen van gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte te verkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google verzonden en in de VS ingekort.

Als de IP-anonimisering wordt geactiveerd, zal Google het laatste octet van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst in de Europese Economische Ruimte inkorten/anonimiseren. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS. 

Namens de websiteprovider zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de Site, het opstellen van rapporten over websiteactiviteit voor websitebeheerders en het leveren van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websiteprovider. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. 

U het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. Bovendien u het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door het downloaden en installeren van de browserplug-in te downloaden en te installeren onder:

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacy van gegevens vindt u op:

De contractuele voorwaarden van Google zijn te vinden op:

1.17 Opmerkingen en vragen

We zijn blij met opmerkingen en vragen over dit privacybeleid. Dergelijke vragen moeten via e-mail naar [email protected] wordengericht. Daarnaast u uw verzoek schriftelijk indienen bij The Data Protection Officer, Sluisweg 2B5, 9000 Gent, België.