Ga naar hoofdtekst
1 Januari 2021 Klantenverhalen
Dit artikel is beschikbaar in: Nederlands

Universitair Ziekenhuis Poitiers, Frankrijk, CyberLab

Een complete, bidirectionele keten tussen het laboratorium en de afdelingen van het universitair ziekenhuis van Poitiers

uitdaging

Een oplossing implementeren waarmee artsen analyses kunnen aanvragen en online resultaten kunnen bekijken, direct vanop hun afdeling.

resultaat

Alle informatie is beschikbaar via het elektronisch patiëntendossier. Diagnoses worden sneller gesteld.

klantenprofiel

Universitair ziekenhuis

> 5 mio analyses/jaar

+6000 medewerkers

Poitiers, Frankrijk

“We hoeven ons niet langer te verplaatsen om een dossier in te kijken, of te telefoneren naar het laboratorium om te weten of analyses zijn afgewerkt, of te wachten op papieren resultaten,” zegt dokter Christine Pradère, die al bijna 30 jaar bij CHU de Poitiers (universitair ziekenhuis van Poitiers) werkt als geriater. “De aanvragen en biologische gegevens voor de patiënt zijn direct beschikbaar op de afdeling, via een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface waarmee het mogelijk is om ook de voorgeschiedenis en evolutie van de onderzoeken te bekijken.”De installatie van CyberLab als aanvulling op het GLIMS laboratoriuminformatiesysteem, vond plaats in twee stappen: eerst de resultatenserver en vervolgens de module voor de aanvragen. De applicatie heeft geholpen om het werkproces te versnellen en te vereenvoudigen, niet enkel voor de verpleegkundigen en de artsen, maar ook voor het laboratorium.

Een uniek project in Frankrijk

Het ziekenhuis van Poitiers is het enige universitair ziekenhuis in Poitou-Charentes, een gebied met ongeveer 1,7 miljoen inwoners.  Met 1.600 bedden en 6.000 medewerkers, waarvan 517 artsen, biedt het ziekenhuis het volledige gamma zorgen, korte en lange opnames en nazorg. Als pionier in ziekenhuisinformatisering, heeft het ziekenhuis al 20 jaar geleden een eigen elektronisch patiëntendossier ontwikkeld.  In 2008 werd dit omgebouwd tot een webapplicatie, en vandaag zijn er koppelingen met een twintigtal andere applicaties: echografie, hemodialyse,  het laboratoriuminformatiesysteem (LIS), het picture archiving & communication system (PACS), etc., die samen het volledige gamma van medische informatiesystemen beslaan.

In 2005, toen een nieuw gebouw dat de spoedafdeling zou huisvesten in de steigers stond, besliste het ziekenhuis om de 18 geografisch verspreide laboratoria te groeperen en te centraliseren, en om het analyseproces compleet te herdenken. “Deze situatie bood ons de mogelijkheid om een volledig geïntegreerde keten (zowel analytisch als pre-analytisch) op te zetten, evenals een LIS, binnen een consolidatieproject dat – voor GLIMS – uniek was in Frankrijk,” vertelt Alexandre Pavy, IT Project Manager voor het laboratorium en het operatiekwartier van het universitair ziekenhuis. 

Florent Ribardière, vervolgt, “GLIMS werd geïnstalleerd nog voor de verhuis naar het nieuwe gebouw een feit was. Op dat moment hadden we verschillende systemen die aan modernisering toe waren. We kozen voor een enkel LIS-systeem met een gemeenschappelijk platform, dat in november 2004 in gebruik genomen werd in de eerste laboratoria. De aanwezigheid van GLIMS voor de installatie van de keten was werkelijk een voordeel, dankzij de modulaire configuratie en de medewerking van alle betrokkenen.”

Zodra het monster bij de patiënt genomen is, duurt het geen minuut alvorens de buisjes, via een pneumatisch transportsysteem, de centrale receptie van het laboratorium bereiken waar de patiëntgegevens worden ingegeven. Afhankelijk van het type analyse zijn de resultaten na 15 minuten tot anderhalf uur beschikbaar op de werkstations van de artsen.  

“Onze artsen maken intensief gebruik van de gebruiksvriendelijke en intuïtieve CyberLab-applicatie. Als gevolg daarvan worden de laboratoriummedewerkers minder opgebeld, zodat ze zich kunnen concentreren op hun taken.” Dokter Christine Pradère vervolgt: “Nu is het mogelijk om onmiddellijk vergelijkingen te maken, of om een grafische voorstelling van de evolutie te bekijken, bv. voor creatinines, anemie of een inflammatoir syndroom. Er is ook een kleurcode om het proces op te volgen: blauw betekent dat de monsters voor onderzoek zijn aangekomen in het laboratorium, geel dat er nieuwe resultaten beschikbaar zijn.”

CyberLab: een veilige keten

De applicatie om analyses aan te vragen is stapsgewijs geïmplementeerd. De werken startten in oktober 2010, en vonden aansluiting bij het doel van het ziekenhuis om het proces te integreren in een volledig geautomatiseerde keten, te beginnen bij reumatologie, geriatrie, NKO (chirurgie), oogheelkunde, neurologie, neurochirurgie, trauma, apotheek en endocrinologie. De installatie gaat onverminderd verder in alle andere afdelingen van het ziekenhuis en zal binnen een tweetal jaar afgerond zijn.  “De communicatie tussen het LIS en CyberLab is eenvoudig. De aanvragenmodule hoeft nauwelijks geconfigureerd te worden. Het LIS, met name GLIMS, stuurt de creatie van aanvragen,” vertelt Florent Ribardière.

Zowel binnen de afdelingen als in het laboratorium, ondersteunt het system de veiligheid en de traceerbaarheid, twee basisvereisten voor accreditatie. In het patiëntendossier helpen contextgevoelige oproepen naar CyberLab de arts om een aanvraag te creëren, of die nu onmiddellijk is of uitgesteld. De verpleegkundigen maken de buisjes klaar en nemen het bloedmonster op basis van het protocol voor monstername  dat is aangegeven in CyberLab (en gegenereerd wordt door het GLIMS). Etiketten worden gedrukt en de monsters worden onmiddellijk op de afdeling gelabeld. Vervolgens worden ze afgeleverd op de centrale monsterontvangst.

“Vroeger werden de buisjes eerst gelabeld met het patiëntnummer en dan opnieuw in het laboratorium. CyberLab heeft een gunstige invloed enerzijds op de veiligheid, omdat het labellen nog slechts één keer gebeurt, en  anderzijds op de traceerbaarheid. Nog een voordeel: indien bv. de kleur van een container wijzigt, is het niet langer nodig om  de afdelingen hiervan op de hoogte te brengen, aangezien de informatie gedrukt staat op de etiketten en meteen automatisch in het systeem wordt bijgewerkt. Dit maakt alles stukken eenvoudiger,” vervolgt Florent Ribardière.

Een venster naar de buitenwereld

Met 140 laboratoriummedewerkers en 50 biologen, verwerkt het biomedisch  laboratorium, dat verspreid is over twee verdiepingen van CHU of Poitiers, dagelijks bijna 2,500 dossiers en 4,000 monsters. Dit volume stijgt constant ten gevolge van het regionale laboratoriumproject: CHU de Poitiers breidt zijn activiteiten uit door diensten te verlenen aan ziekenhuizen uit de omgeving (de ziekenhuizen van Niort en Lusignan, en binnenkort ook die van Montmorillon en le Blanc). 

“Dit venster naar de buitenwereld heeft ook zijn belang voor de huisartsenpraktijken, dankzij het digitaal verzenden van laboratoriumresultaten over een beveiligde verbinding. Deze resultaten kunnen op hun beurt weer geïntegreerd worden in de eigen software van de artsen,” legt Alexandre Pavy uit. In de komende maanden, zal een portaalsite het mogelijk maken om CyberLab te gebruiken buiten de muren van het ziekenhuis, zodat dokters van wacht resultaten kunnen bekijken van thuis uit.

Oplossing & voordelen

CyberLab:

 • Webapplicatie die het mogelijk maakt om analyses aan te vragen en laboratoriumresultaten te bekijken vanop eender welk toestel met internetbrowser en netwerktoegang. 
 • Configuratie van type resultaat (definitie van panels) om het aanvragen te vergemakkelijken.
 • Naadloze integratie met het GLIMS laboratoriuminformatiesysteem en het elektronisch patiëntendossier (TELEMAQUE, ontwikkeld in het ziekenhuis zelf).
 • Statusweergave van aanvraag tot ontvangst van resultaten.
 • Protocols voor monsterneming en eenmalige etikettering op de afdeling zelf.
 • Voorgeschiedenis van analyseverslagen met grafische voorstellingen en beelden.
 • Specifieke onderzoeksprofielen voor specialistische afdelingen.
 • Audit van de aanvraag voor de traceerbaarheid van de acties en de betrokkenen.

Voordelen CyberLab:

 • Versnelt de communicatie en het delen van informatie tussen het laboratorium en de zorgafdelingen van het ziekenhuis, wat het gehele proces  vlotter doet verlopen.
 • Vergroot veiligheid en betrouwbaarheid door processen te automatiseren en helpt potentiële menselijke fouten bij de gegevensinvoer te beperken.
 • Verbetert de traceerbaarheid, om tegemoet te komen aan reglementaire vereisten.
 • Vereenvoudigt het klaarmaken van de buisjes in de zorgafdelingen met behulp van protocols voor monsterneming.
 • Maakt het mogelijk om de aanvragen van dokters op eenzelfde afdeling te standaardiseren. 

“De introductie van CyberLab betekende een verademing voor iedereen… Het is een krachtige en gebruiksvriendelijke tool, die intensief gebruikt wordt in alle afdelingen van het ziekenhuis.”

Florent Ribardière, Ziekenhuisingenieur  laboratoriumapplicaties en robotica