Ga naar hoofdtekst
4 Juli 2022 Evenementen

Trainingsprogramma MIPS Nederland Najaar 2022

Basis opleidingen

Alle basis opleidingen vinden plaats in Domus Medica Utrecht.

GLIMS Basis configuratie (2 dagen)

Planning:

woensdag 14 september 202209:00 – 17:00
donderdag 15 september 2022
woensdag 9 november 202209:00 – 17:00
donderdag 10 november 2021

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus basisconfiguratie is bedoeld voor de (nieuwe) GLIMS-applicatiebeheerder en/of de GLIMS key user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: Geen specifieke GLIMS kennis, kennis van laboratorium workflow is een pre

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de cursus is het GLIMS aanspreekpunt :

 • bekend met algemene GLIMS-begrippen;
 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de basisparametrisatie van GLIMS, waaronder verstaan wordt het aanmaken van de bouwstenen (bepalingen, materialen, stations en meetmethodes) en deze aan elkaar te koppelen door middel van procedures.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • inloggen en (gebruikers) interface;
 • correspondenten;
 • eenheden en dimensies;
 • materialen en materiaalvariabelen;
 • bepalingen, aanvraagcodes en profielen;
 • aanvraagformulieren;
 • stations en meetmethodes;
 • procedures met bijbehorende inputs en outputs;
 • object-attributen en sjablonen;
 • referentiewaarden en deltacheck;
 • alarmwaarden;
 • werklijsten.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS Basis MISPL-cursus (2 dagen)

Planning:

dinsdag 22 november 202209:00 – 17:00
woensdag 23 november 2022

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De MISPL-cursus is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basis configuratie

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de 2 dagen is de GLIMS-applicatiebeheerder :

 • in bezit van de basiskennis van programmeren met behulp van MISPL-taal
 • bekend met de structuur van het ERD;
 • bekend met de structuur van de GLIMS-handleiding i.r.t. de MISPL-taal en het ERD.
 • zelfstandig in staat om de essentiële Tekst-MISPL’s en SiteFunctions (GLIMS-basis) te ontwikkelen en te gebruiken

Onderwerpen:
Tekst MISPL’s worden gebruik voor outputs (etiketten, werklijsten, rapporten)
Functionele  MISPL’s (SiteFunctions) worden binnen GLIMS gebruikt om sturing te geven aan de standaard programmatuur en voor het bouwen van extra functionaliteit.

Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan de volgende onderwerpen :

 • basisvaardigheden programmeren
 • Opbouw / structuur MISPL
 • Typedeclaraties / variabelen
 • (Conditionele) Statements
 • tabel-onafhankelijke MISPL-functies (diverse conversie-functies en string-functies);
 • het gebruik van de MISPL-builder;
 • hoe om te gaan met het ERD en de (on-line) handleiding van GLIMS m.b.t. dit onderwerp;
 • Layout toepassingen / tekst-MISPL’s
 • Site functions
 • Diverse soorten triggers, filters, waarde berekening, conversie etc.
 • Geldigheids-MISPL’s (procedures en standaard rapporten);
 • Order-evaluatie

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS Masterclasses

Alle Masterclasses vinden plaats in Domus Medica Utrecht.

GLIMS MasterClass Bloedtransfusie (1 dag) – NL

Planning:

dinsdag 4 oktober 202209:00 – 17:00

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus bloedtransfusie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder / key user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basis configuratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder :

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS BTM-module.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • de inrichting en afhandeling van de ABOD-bloedgroepserologie, irregulaireantistoffen, rhesus-fenotypering,
 • het gebruik van het Personal MedicalRecord;
 • bloedproducten en bloedproductspecificaties;
 • antigenen en antistoffen;
 • transfusie-eenheid typeringen;
 • bloedontvanger-types en ranking-regels;
 • objectattributen in relatie tot de BTM-module;
 • afhandeling kruisproef;
 • het gebruik van specifieke MISPL’sbinnen de BTM-module;
 • statusafhandeling bloedselecties en transfusie-eenheden;
 • het gebruik van de BTM-module in de praktijk (van order-entry t/m rapportage);
 • besteladvies.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS Masterclass Kwaliteitscontrole (1 dag)

Planning:

woensdag 5 oktober 202209:00 – 17:00

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De workshop kwaliteitscontrole is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder en/of key-user van het laboratorium. Tevens is de workshop bedoeld voor GLIMS keyusers welke zelfstandig aan de slag moeten met de inrichting en onderhoud van de GLIMS QC-module

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basis configuratie

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder of eindgebruiker:

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de QC-module of het onderhoud hierop

Onderwerpen:
De workshop kwaliteitscontrole bestaat uit 2 delen :

 • Theoretische uitleg over de parametrisatie van de QC-module
  • Controleregels
  • QC-materialen, QC-loten, QC-populaties
  • QC-gebruik in de praktijk
  • QC-management
 • Praktische inrichting en gebruik van de QC-module
  • Voor dit 2e deel is het wenselijk dat de deelnemer voor aanvang van de cursus inventariseert op welke wijze in het laboratorium wordt omgegaan met QC.
  • Deze inzichten worden tijdens de workshop door de cursist zelf uitgewerkt met hulp van de MIPS cursusleider.

GLIMS MasterClass Facturatie (1 dag) – NL

Planning:

dinsdag 11 oktober 202209:00 – 17:00

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De cursus facturatie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder / key user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basis configuratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder :

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS facturatie-module voor zover noodzakelijk voor het aanmaken van HL7 DFT-berichten ten behoeve van een centraal facturatie-systeem

Tijdens de cursus wordt dus GEEN aandacht besteed aan het gebruik van budgetten en het daadwerkelijk aanmaken van nota’s, aanmaningen enz. vanuit GLIMS zelf.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • verrekencodes en tarieven (incl. Ordertarief);
 • fondsen;
 • polissen en polisclausules;
 • betalingsovereenkomsten;
 • kostenplaatsen;
 • het gebruik van specifieke MISPL’sbinnen de facturatie-module;
 • ordergroep, facturen, verzamelfacturen en financiële verzendingen;
 • het gebruik van de facturatie-module in de praktijk / aanmaak HL7 DFT berichten

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS Workshop statistiek (1 dag)

Planning:

woensdag 12 oktober 202209:00 – 17:00

Prijs: € 675,- / dag
Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren.

Voor wie bedoeld: De workshop statistiek is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.
Tevens is de workshop bedoeld voor GLIMS keyusers welke met hulp van de applicatiebeheerder statistiekoverzichten dienen te produceren.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basis configuratie GLIMS basis configuratie. GLIMS MISPL-cursus deel 1 en 2 sterk aangeraden.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder of eindgebruiker :

 • in staat om zelfstandig overzichten te produceren op basis van een algemene vraagstelling

Onderwerpen:
De workshop statistiek bestaat uit 2 delen :

 • Theoretische uitleg over het gebruik van de diverse statistiekmodules binnen GLIMS
  • Productiestatistiek
  • Transfusiestatistiek
  • Gecombineerde statistiek
  • Financiële statistiek
 • Praktisch gebruik van de diverse statistiekmodules
  • Voor dit 2e deel is het wenselijk dat de deelnemer voor aanvang van de cursus een aantal casussen opstelt.
  • Deze casussen worden tijdens de workshop door de cursist zelf uitgewerkt met hulp van de MIPS cursusleider.

Trainingen op aanvraag

GLIMS MasterClass Microbiologie (1 dag)

Voor wie bedoeld: De cursus microbiologie is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder / key user van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basis configuratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder :

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS MMB-module.

Onderwerpen:
Aan het eind van de dag is de GLIMS-applicatiebeheerder :

 • materialen en materiaal-variabelen;
 • antibiotica en antibiotica-panels;
 • micro-organismen en micro-organisme testen;
 • media en medium-testen;
 • microbiologie procedures;
 • microbiologie werkscherm;
 • het gebruik van specifieke MISPL’sbinnen de MMB-module;
 • uitleg gebruik microbiologie in de praktijk
 • epidemiologie (onder voorbehoud);
 • isolaat statistieken (onder voorbehoud).

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS MasterClass Rapportage (1 dag)

Voor wie bedoeld: De cursus GLIMS Rapportage is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basis configuratie en GLIMS basis MISPL-cursus.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de cursus is de GLIMS-applicatiebeheerder :

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS-rapportage;
 • bekend met de onderlinge samenhang tussen de diverse componenten.

In de vervolgcursus GLIMS Report Builder wordt nader ingegaan op de lay-out mogelijkheden van rapportage.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • resultaatverwerking;
 • bepalingsordeningen;
 • rapportsjablonen;
 • standaardrapporten;
 • genereren van standaardrapporten (tekst, HL7 ORU en EDI);
 • overige instellingen m.b.t. de rapportage.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS MasterClass Report Builder (1 dag)

Voor wie bedoeld: De cursus Report Builder is bedoeld voor de GLIMS-applicatiebeheerder van het laboratorium.
Voor de lay-outs is het noodzakelijk om Jasper-Reportste installeren.
Let op: de training wordt verzorgd in de meest recente versie van iReport.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS basis configuratie en GLIMS basis MISPL-cursus en GLIMS Rapportage basis

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de cursus is de GLIMS-applicatiebeheerder :

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de GLIMS-lay-outs tbvde Report Builder;
 • bekend met de onderlinge samenhang tussen de diverse componenten.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • het gebruik van Jasper Reportsof Jasper Studio;
 • het maken van lay-outs t.b.v.:
  • Rapport-layout(incl. grafieken);
  • Werklijsten;
  • QC rapporten;
  • BTM formulier;
  • PSCM (PrimarySample Collection Manual) (aparte licentie noodzakelijk).

Afhankelijk van de geactiveerde licenties bij de klant kan er een keuze gemaakt worden welke onderwerpen er behandeld kunnen worden.
Voor de meeste onderwerpen wordt er ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS / Progress Systeembeheer (1 dag)

Voor wie bedoeld: De cursus systeembeheer is bedoeld voor de medewerker van het ziekenhuis (laboratorium of afdeling automatisering) welke is belast met het technische beheer van de GLIMS-omgeving.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag heeft de cursist inzicht in :

 • de wijze waarop het GLIMS-systeem in technische zin beheerd moet worden.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • Progress 4GL;
 • GLIMS (installatieen werking);
 • OpenEdgeExplorer Tool;
 • Database Management;
 • Before Image;
 • Backup, Restore and After Image;
 • Performance Analyse;
 • Progress Promon;
 • Patch installation.
GLIMS Applicatiebeheer (1 dag)

Voor wie bedoeld: De cursus applicatiebeheer is bedoeld voor de medewerker van het ziekenhuis (laboratorium of afdeling automatisering) welke is belast met het functionele beheer van de GLIMS-omgeving.

Noodzakelijke voorkennis: GLIMS Basis configuratie

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag heeft de cursist inzicht in :

 • de wijze waarop het GLIMS-systeem in functionele zin beheerd moet worden.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • GLIMS tools
 • Check up
 • Check storage
 • Speed test
 • Licenses
 • Login sessions
 • Database statistics
 • GLIMS logging
 • Services and Translators
 • Logging
 • JAVA translators

GLIMS Opleiding gevorderden (2 dagen)

Voor wie bedoeld: De training GLIMS voor gevorderden is special bedoeld voor GLIMS applicatiebeheerders welke al ruime ervaring met GLIMS hebben.

Noodzakelijke voorkennis: Brede GLIMS ervaring ( > 5 jaar)

Doelstelling van de cursus:
In de loop der jaren zijn er nieuwe GLIMS modules en nieuwe technieken bijgekomen in de GLIMS applicatie. Om de GLIMS kennis bij de applicatiebeheerders op een goed niveau te houden is deze training tot stand gekomen.
Na deze training is men bekend met de nieuwste mogelijkheden van GLIMS.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • Nieuwe functionaliteiten GLIMS versie
 • Minder bekende functionaliteiten in GLIMS
 • MISPL voor gevorderden a.d.h.v. usecases

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de GLIMS-omgeving.

GLIMS Training voor data-analisten

Voor wie bedoeld: De cursus “GLIMS key user 2 -Data analisten” is bedoeld voor data-analisten behorend bij het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: Geen

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag hebben de data-analisten:

 • een ALGEMENE indruk van GLIMS basis en microbiologie-module
 • inzicht en basiskennis van het datamodel en ERD van GLIMS Basis en Microbiologie
 • inzicht in het orderverloop
 • inzicht in het gebruik van diverse resultaat velden bij statistieken

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan o.a. (een deel van) deze onderwerpen:

 • Basis begrippen GLIMS
 • Aanvullende begrippen GLIMS m.b.t. Microbiologie
 • GLIMS database en ERD
 • Diverse statussen van orders, monsters, resultaten met de bijbehorende datumtijd velden
 • MISPL en ERD
 • Dataverwerking m.b.v. statistiek

U wordt verzocht om praktische vragen en/of additionele onderwerpen minimaal 1 week voorafgaande aan de training door te sturen naar de MIPS cursusleider.

GLIMS Training voor het management

Voor wie bedoeld: De cursus “GLIMS Training voor het management” is bedoeld voor het management van het laboratorium.

Noodzakelijke voorkennis: Geen

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag heeft het management van het laboratorium:

 • een ALGEMENE indruk van de werking van GLIMS
 • voldoende inzicht in GLIMS om op te treden als gesprekspartner van de applicatiebeheerder(s)
 • een redelijk beeld van de onderwerpen waarover het management beslissingen moet nemen
 • inzicht in enkele belangrijke valkuilen welke naar voren kunnen komen tijdens een implementatie-project

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan o.a. (een deel van) deze onderwerpen:

 • Basis begrippen GLIMS
 • Aanvullende begrippen GLIMS
 • Correspondenten(-model)
 • Communicatie met de buitenwereld
 • GLIMS in de praktijk
 • Online demo
 • Conversie
 • Valkuilen uit de praktijk

U wordt verzocht om praktische vragen en/of additionele onderwerpen minimaal 1 week voorafgaande aan de training door te sturen naar de MIPS cursusleider.

CyberLab parametrisatie en gebruik (1 dag) – Resultaatconsultatie

Voor wie bedoeld: De cursus “Cyberlab parametrisatie en gebruik” is bedoeld voor de Cyberlab-applicatiebeheerder / key users.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de Cyberlab-applicatiebeheerder :

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de Cyberlab-omgeving;
 • in staat om uitleg te geven aan de eindgebruikers voor wat betreft het gebruik van Cyberlab voor resultaatconsultatie.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • algemene configuratie;
 • gebruikersconfiguratie / bevoegdheden (organisaties, profielen, groepen en gebruikers);
 • laboratoriumconfiguratie (platformen, disciplines, secties, testen en panels);
 • communicatie met de buitenwereld via HL7;
 • het gebruik van Cyberlabvoor resultaatconsultatie in de praktijk.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de Cyberlab-omgeving.

CyberLab OE parametrisatie en gebruik (1 dag) – Orderentry

Voor wie bedoeld: De cursus “Cyberlab OE parametrisatie en gebruik” is bedoeld voor de Cyberlab-applicatiebeheerder / key users.

Noodzakelijke voorkennis: Specifieke GLIMS-kennis is niet noodzakelijk
Het is wel noodzakelijk kennis te hebben in de decentrale orderlogistiek binnen de organisatie.

Doelstelling van de cursus:
Aan het eind van de dag is de Cyberlab-applicatiebeheerder :

 • in staat om zelfstandig aan de slag te gaan met de parametrisatie van de Cyberlab OE omgeving;
 • in staat om uitleg te geven aan de eindgebruikers voor wat betreft het gebruik van Cyberlab voor Order entry.

Tijdens de cursus wordt GEEN aandacht besteed aan het gebruik van Cyberlab voor resultaat consultatie.

Onderwerpen:
Tijdens de cursus wordt expliciet aandacht besteed aan :

 • gebruikersconfiguratie / bevoegdheden (organisaties, profielen, groepen en gebruikers);
 • algemene configuratie;
 • laboratoriumconfiguratie (platformen, disciplines, secties, testen, aanvraagcodes en panels);
 • Klinische gegevens/ informatieve resultaten;
 • Materialen en variabelen;
 • Orderinvoer formulieren;
 • Diverse configureerbare lay-outs;
 • (Cyclische orders);
 • (Priklijsten);
 • (Printen monsterlabels);
 • communicatie met de buitenwereld via HL7;
 • (indien aanwezig GLIMS configuratie);
 • het gebruik van Cyberlabvoor OrderEntryin de praktijk, demo.

Per onderwerp wordt ruimte geboden om te oefenen binnen de Cyberlab-omgeving.

_

Informatie

Voor vragen over de inhoud van de trainingen of voor een persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training het beste bij uw doelstellingen past kunt u contact opnemen met onze medewerkers van CliniSys | MIPS te bereiken:
– per telefoon: 0032-92202321
– per email: [email protected]  

Domus Medica Utrecht
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Wegbeschrijving:
Aan de achterzijde van Domus is een parkeerterrein; indien je met de auto komt kun je daar (buitenterrein) parkeren.

Via de parkeergarage kom je via een toegangsdeur in de hal van Domus en links zie je direct de receptie. Meld je daar aan bij de receptioniste om een toegangspas.

Openbaar vervoer: diverse bussen (48,90,195,285,295) gaan vanaf Utrecht CS; uitstappen bij halte Papendorp-Zuid

Ons kantoorruimte bevindt zich op de derde verdieping, in gang C (uit de lift links en weer direct links) iets voorbij halverwege aan de rechterkant.