Ga naar hoofdtekst

Gezamenlijke oplossingen voor eenwereldwijde pandemie

Samen een antwoord formuleren

De coronapandemie heeft alle uithoeken van de wereld bereikt. Nu alle ogen gericht zijn op de zoektocht naar antwoorden, werken onze teams in heel Europa samen om snel tot oplossingen te komen in de strijd tegen COVID-19.

In België hielpen we een federaal platform voor COVID-19-testen op te richten. In Nederland verbonden we GGD-laboratoria, terwijl we in Frankrijk de overheid ondersteunden bij het creëren van een nationaal systeem om alle resultaten uit COVID-19-testen samen te brengen. In Duitsland hielpen we klanten snel aan de nodige interfaces. In het VK ondersteunden we de Nightingale Hospitals en werkten we mee aan flexibele en duurzame oplossingen voor snelle klantrapportage.

Enkele van de uitdagingen waarmee onze klanten te maken kregen:

  • snelle toename in de vraag naar testcapaciteit
  • ongekende werklast in specifieke klinische domeinen, zoals de microbiologie
  • nieuwe apparaten en procedures
  • uitgebreidere rapportage-eisen
  • striktere gezondheids- en veiligheidsprocedures
  • personeelstekort door ziekte, quarantaine of herschikking van middelen
  • nood aan interfaces met systemen voor contactonderzoek

Robuuste en betrouwbare IT-oplossingen waren van essentieel belang om de druk te verlichten en deze nieuwe processen te stroomlijnen. Bovendien moest alles probleemloos functioneren in combinatie met sterk uiteenlopende IT-systemen uit de gezondheidszorg, en was er meer ondersteuning nodig buiten de kantooruren.

Voortbouwend op onze bestaande, schaalbare systemen hebben wij overheden en gezondheidsorganisaties in heel Europa snel kunnen ondersteunen door de ontwikkeling van spoedoplossingen en duurzame vernieuwingen die het testen en rapporteren op lange termijn niet alleen zullen ondersteunen, maar ook verbeteren.

Een federaal platform voor België

De Belgische federale overheid besliste om de testcapaciteit te verhogen door een consortium op te richten met universitaire ziekenhuizen en bedrijven uit de software-, biotech- en farmasector.

Om de bijbehorende workflow digitaal te ondersteunen en informatie optimaal te laten doorstromen tussen de verschillende laboratoria, overheidsdiensten, zorgverstrekkers en contacttracers is er nu een cloudgebaseerd IT-platform, dat gebruikmaakt van ons laboratoriuminformatiesysteem GLIMS en onze CyberLab-software voor het aanvragen van testen en consulteren van uitslagen.

We plaatsten een team op dit project om de overheid in haar aanpak van de coronacrisis te ondersteunen, en binnen 17 dagen na het aanvankelijke verzoek zijn de eerste uitslagen uit het systeem gerold. In een heel korte tijdsspanne werd een methode ontwikkeld om de testen te automatiseren. Het hele proces werd gebaseerd op een standaardaanpak, waardoor het later in het project mogelijk was om in een kleine week tijd een extra laboratorium toe te voegen.

Ons team is ook actief betrokken bij de uitrol van ‘Platform.bis’ om de testcapaciteit nog verder uit te breiden, waardoor alle erkende Belgische laboratoria samen 70.000 tot 90.000 testen per dag kunnen verwerken.

GGD-laboratoria in Nederland

Nederlanders die coronasymptomen vertonen, kunnen zich laten testen op een locatie van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD). Deze brede, landelijke screening op COVID-19 maakt gebruik van een centraal ‘CoronIT-platform’.

CliniSys | MIPS hielp om dit nieuwe platform op te zetten en verbond elk van de 12 laboratoria – allemaal GLIMS-gebruikers – die in directe samenwerking met de GGD’s opereren. We integreerden ook 15 extra laboratoria om analyses uit te voeren als de GGD-testlaboratoria hun limiet bereiken.

Hierdoor kunnen alle verbonden laboratoria vlot elektronische analyseaanvragen voor COVID-19 ontvangen, en hun uitslagen even eenvoudig naar de GGD’s terugsturen.

CyberLab als hart
van het Franse testplatform

De Franse overheid realiseerde SI-DEP. Het nationale IT-platform wordt gebruikt om laboratoriumtesten aan te vragen, testresultaten terug te sturen naar de aanvragende artsen én hun patiënten, informatie in te voeren in de nationale contactapp, en de resultaten hiervan veilig op te slaan in een overheidsdatabank.

Het hart van dit platform wordt gevormd door CyberLab, onze webgebaseerde applicatie voor orderinvoer en resultaatconsultatie. CyberLab kan vlot met alle in Frankrijk gebruikte LIS-systemen worden verbonden en is in staat om grote datavolumes te verwerken, ongeacht hun herkomst.

De Franse overheid is er in samenwerking met de ziekenhuizen van Assistance Public – Hôpitaux de Paris en CliniSys | MIPS in geslaagd om dit platform in amper twee maanden tijd uit te bouwen.

Vandaag zijn 374 ziekenhuizen en ongeveer 4.500 privélaboratoria met het platform verbonden, en samen kunnen die elke dag tot 500.000 testresultaten verwerken.

800.000

Consultaties

Meer dan 800.000 consultaties in het nationale SI-DEP IT-platform op één dag.

350.000

Orders

Tot 350.000 orderinvoer in het nationale SI-DEP IT-platform in één dag.

Het antwoord op COVID-19 in Duitsland

Als antwoord op financiële wijzigingen en de ontwikkeling van een nieuwe corona-contactapp in opdracht van de Duitse overheid, paste ons team zich aan om ook klanten in Duitsland te kunnen ondersteunen bij hun processen voor SARS-CoV-2-diagnostiek, bijvoorbeeld voor de overdracht van data en het factureren van de bijbehorende laboratoriumdiensten.

We verbonden talloze laboratoriummachines van verschillende fabrikanten en werkten met onze klanten om snel complete analyseplatformen op te zetten en nieuwe laboratoriumafdelingen in te richten.

Tot slot ontwikkelden we ook een nieuwe interface voor de export en digitale overdracht van SARS-CoV-2-uitslagen naar DEMIS, het meld- en informatiesysteem voor infectiebescherming van het Robert Koch Instituut (RKI).

Ondersteuning voor Nightingale Hospitals

De Nightingale-ziekenhuizen werden geopend om coronapatiënten in kritieke toestand te helpen met gespecialiseerde zorgen van het hoogste niveau. Omdat diagnostiek van vitaal belang is voor de werking van deze ic-afdelingen, moesten alle nieuwe faciliteiten worden verbonden met de lokale laboratoriumdiensten, die alle nodige testen uitvoeren.

De mogelijkheid om voor uiteenlopende aandoeningen testen aan te vragen en de resultaten vervolgens geïntegreerd te zien in het bestaande systeem voor patiëntenbeheer, is letterlijk van levensbelang. Het is dankzij ons integratiewerk dat artsen alle gegevens die zij nodig hebben, samen op één plaats kunnen raadplegen.

Met behulp van de CliniSys Integration Manager konden we de nodige integratie faciliteren en informatie van het elektronische aanvraagsysteem ICE doorgeven aan het WinPath LIMS, en vice versa.

Flexibele en duurzame oplossingen

Tim Whittlestone, medisch directeur van het NHS Nightingale Hospital in Bristol, legt uit: “Door onze samenwerking met CliniSys en andere digitale partners kan ons ziekenhuis volkomen papierloos werken. Dat maakt ons niet alleen efficiënter, het komt ook de gezondheid en veiligheid van onze patiënten en medewerkers ten goede.”

“Het was een enorme en complexe opgave, de pathologie en testing te realiseren voor het Nightingale-project in Bristol. Maar dankzij de expertise van CliniSys en de kracht van samenwerking door alle betrokkenen werd het een van de meest ongecompliceerde taken.”

In enkele dagen gingen we van een schijnbaar onmogelijke opdracht naar een vlotte oplossing voor het Nightingale Bristol Hospital.

David Gibbs, Severn Pathology Services Manager

Door kennis en ervaringen te delen over de grenzen heen, zijn we er bij CliniSys Group in geslaagd om verschillende nationale projecten te ondersteunen – ondanks de ongeziene tijdsdruk en de uitzonderlijke omstandigheden waar wij en onze klanten mee te maken krijgen.

Volg ons op LinkedIn en Twitter voor het laatste nieuws over onze inspanningen in de strijd tegen COVID-19.