Ga naar hoofdtekst
20 September 2021 Nieuws
This article is available in: Nederlands

Laboratoriumorganisatie Certe gaat de samenwerking aan met CliniSys | MIPS

Eén LIS-systeem verbetert zorg en samenwerking
in Noord-Nederland

Laboratoriumorganisatie Certe gaat de samenwerking aan met CliniSys| MIPS om de vier huidige laboratorium-informatiesystemen over te zetten naar één nieuw toekomstbestendig systeem. De integratie naar één laboratorium-informatiesysteem is een complex project en uniek in omvang. Het nieuwe systeem bevat op termijn de laboratorium-gegevens van een groot deel van de inwoners van Noord-Nederland. Op 27 augustus 2021 hebben beide partijen de samenwerking bekrachtigd.

Met één laboratoriuminformatiesysteem wil Certe zorgverleners in Noord-Nederland nog beter faciliteren. Als dit project gereed is kunnen zorgverleners 24/7 op een veilige manier over relevante diagnostische gegevens beschikken, van zowel de klinische chemie als de medische microbiologie. Gegevens die zij vaak nodig hebben voor hun diagnose en/of behandelplan.

Verbetering van de informatie-uitwisseling

Op dit moment komen uitslagen van onderzoeken op het gebied van de klinische chemie en de medische microbiologie nog terecht in verschillende laboratoriuminformatiesystemen. GLIMS, het nieuwe systeem voor Certe, kan straks op een veilige manier informatie uitwisselen met verschillende zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en apothekers in heel Noord-Nederland. Nu is er nog sprake van verschillen per provincie en vaak ook per zorgverlener.

24/7 de juiste laboratoriumgegevens

Patiënten hebben vaak te maken met meerdere zorgverleners in de regio, zoals de huisarts, de apotheek en medisch specialisten in de ziekenhuizen. Voor een juiste behandeling is het van belang dat al die zorgverleners op het juiste moment over een zo compleet mogelijk patiëntbeeld – en dus ook over betrouwbare uitslagen – kunnen beschikken. Certe kan op termijn met één systeem alle relevante uitslagen snel en veilig delen met de zorgverlener, ongeacht waar deze gevestigd is. Dit bevordert de snelheid van informatie, geeft een compleet beeld en voorkomt bovendien dubbeldiagnostiek waardoor de patiëntenzorg verbetert en efficiënter is.

Bijdragen aan gezondheid en preventie

Voormalig Certe-bestuurder Harjan van Dam wijst op het belang van het nieuwe systeem voor gezondheid en preventie in het algemeen. “Als je in de zorg wil samenwerken, moet je verder denken dan je eigen domein alleen. Door te digitaliseren en onze gegevens veilig te ontsluiten vanuit één bron kunnen we patiënten en hun zorgverleners op ieder gewenst moment voorzien van de juiste medische data. Nu nog levert de medische diagnostiek informatie over ziekte en gezondheid van één patiënt. Als we dit soort kennis kunnen combineren op basis van alle data in Noord-Nederland kunnen we veel meer doen dan dat. Dan kunnen we bijvoorbeeld door het monitoren van data uitbraken van infecties indammen, de preventie van ziekte verbeteren en bijdragen aan een betere gezondheid in onze regio. Dat stelt eisen aan de beschikbaarheid, continuïteit en veiligheid van een dergelijk systeem en vraagt om een betrokken, innovatieve, betrouwbare en ervaren leverancier. In CliniSys | MIPS heeft Certe deze partij gevonden.”

GLIMS meest gebruikte systeem in Europa

John Lebon, CEO van CliniSys | MIPS, merkt op dat laboratoriumwerk erg precies komt en dat er geen ruimte is voor fouten. “De uitslagen van de patiënt moeten altijd 100% nauwkeurig bij de juiste zorgverleners liggen. Dit stelt hoge kwaliteitseisen aan het laboratoriuminformatiesysteem, dat 24/7 beschikbaar moet zijn voor zorgverleners. GLIMS is het meest gebruikte laboratoriuminformatiesysteem in Europa. We hebben dan ook een grote staat van dienst. Zo zijn we bezig met het integreren van de diagnostische systemen van zo’n vijfentwintig ziekenhuizen rondom Parijs. Het omzetten van vier systemen naar één systeem is voor Nederland uniek in omvang. Certe is het grootste laboratorium in Nederland en we zijn trots dat deze organisatie voor ons heeft gekozen.”